पावडर / Powder

नं.

पावडर

किस रोग में उपयोगी

चंदन पावडर

ज्वर,रक्तपित्त, मूत्ररोग, चर्मरोग

चित्रकमूल पावडर

यकृतदोष, दीपन, पाचन

दारुहलदर पावडर

नेत्ररोग, मुखरोग, ज्वर

देवदार पावडर

ज्वर, शिरशुल, त्वचारोग

एलची पावडर

श्वास, कास, मुत्रकृच्छ, अजीर्ण

गुगल पावडर

कफरोग, वातरोग, मेदवृद्धि

घोडावज पावडर

वामन, कफपित्तकारक

हळदर पावडर

रक्तशोधक, कफ, चर्मरोग

हिंग पावडर

दीपन, पाचन, वातरोग मे

१०

कालीजीरी पावडर

दीपन, पाचन, गर्भाशय शुध्धिकर है

११

कारोमा पावडर

मधुप्रमेह

१२

करीयातु पावडर

ज्वर, दाहप्रशमन

१३

कडु पावडर

ज्वर

१४

निमछाल पावडर

ज्वर, चर्मरोग

१५

निमपान पावडर

ज्वर, चर्मरोग

१६

लवींग पावडर

उदरशुल, कास

१७

लोघ्र पावडर

रक्तस्तंभक, वर्णरोपक

१८

मरी पावडर

दीपन, पाचक

१९

मेंदी पावडर

केशरंजक

२०

रक्तचंदन पावडर

चर्मरोग

२१

संचल पावडर

दीपन, पाचन, रेचक

२२

सूंठ पावडर

वात, कफनाशक, दीपन

२३

तज पावडर

दीपन, वेदनाहर

२४

तुलसी पावडर

कफ, कास, श्वास, ज्वर

२५

घोडाव्रज पावडर

अपस्मार उन्माद, पक्षघात

२६

वरीयाळी पावडर

मुत्ररोग, दीपन, पाचन

२७

अरीठा पावडर

केशवर्धक

२८

गुलाबफुल पावडर

चर्मरोग

२९

भुङ्गराज पावडर

केशवर्धक

३०

मुलतान माटी

चर्मरोग